Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur elektronicznych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur elektronicznych