Wystawa Flora Olomouc 2018

W dniach 26-29 kwietnia 2018 roku, Śląska Giełda Kwiatowa łącznie z Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu wzięła udział w wiosennej edycji wystawy Flora Olomouc w Czechach.
W tym roku głównym tematem były szeroko pojęte „bukiety”. Nasza ekspozycja została przygotowana przez wybitnych florystów: Agnieszkę Mitko Kominek oraz Marka Kucharskiego, którzy postawili na duże, bogate kompozycje umieszczone na wyplatanych z wikliny konstrukcjach o różnej wysokości.
Jak w latach poprzednich, również i w tym roku, zostaliśmy zauważeni i nagrodzeni. Zdobyliśmy drugie miejsce w kategorii na najlepszą ekspozycję stanowiska do 80 m².
Dziękujemy za nieocenioną pomoc Katarzynie Kocembie.

Szczegółowe informacje o wystawie znajdują się na stronie www.flora-ol.cz