Historia

Poznaj historię Śląskiej Giełdy Kwiatowej

Śląska Giełda Kwiatowa od 1987 roku jest centralnym miejscem rozwoju i wymiany handlowej branży kwiatowej i ogrodniczej na terenie południowej Polski.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

Coraz większą liczbę klientów giełdy stanowią także osoby i firmy przyjeżdżające z Republiki Czeskiej i Słowacji, Ukrainy, Węgier i Austrii.

Co znajdziesz na Giełdzie Kwiatowej?

Giełda zajmuje powierzchnię ponad 50 000 , na której działalność prowadzi około 800 podmiotów gospodarczych specjalizujących się w handlu hurtowym. Całość terenu obsługiwana jest przez cztery główne podmioty, w tym Firma Synergia Ryszard Kostelecki, Tyszanka, OST-POL, Moto. Na terenie giełdy znajduje się Hala Kwiatów o powierzchni ponad 5000 , wewnątrz której utrzymywana jest temperatura gwarantująca przechowywanie towaru w najwyższej jakości. Sezonowo stanowiska pod wiatami dają klientom możliwość zakupu towaru bezpośrednio od różnorodnych producentów.

Ślaska Giełda Kwiatowa Rynek Hurtowy oferuje kwiaty cięte, doniczkowe, drzewa, krzewy owocowe i ozdobne, dodatki do kwiatów z materiałami florystycznymi włącznie. Niemałą ofertę stanowią produkty licznych producentów i importerów artykułów dekoracyjnych, w tym porcelany, wyrobów z drewna, wikliny i asortymentu do wyposażenia wnętrz.

Centrum Szkolenia Florystycznego

Od 2005 roku na terenie giełdy funkcjonuje Śląskie Centrum Szkolenia Florystycznego Firma „Synergia”, którego celem jest organizowanie szkoleń i pokazów, prowadzonych przez najlepszych florystów w branży. Szkolenia pomagają klientom giełdy, zdobyć wiedzę o trendach i nowościach w branży florystycznej i oferować interesujące produkty finalnym odbiorcom. W ramach działalności centrum organizuje także konkursy florystyczne dla dzieci, będące formą wczesnej edukacji przyszłych florystów.

Jak działamy?

Śląska Giełda Kwiatowa działa w symbiozie z miastem Tychy i całym regionem śląskim w ramach wspólnej promocji i poprawy warunków funkcjonowania rynków hurtowych w kontekście ogólnokrajowym i światowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Rynków Hurtowych oraz Światowej Unii Rynków Hurtowych (World Union of Wholesale Markets), której celem jest promocja rynków hurtowych na całym świecie.

              

Firma „Synergia” (z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 3), zarządza Śląską Giełdą Kwiatową w myśl trzech fundamentalnych zasad: