Informacja

Informacja dla osób kontaktujących się ze Śląską Giełdą Kwiatową za pomocą formularza kontaktowego dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

przesyłając do nas swoje dane osobowe w celu kontaktu wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych, w sprawie w której zwraca się Pani/Pan do nas.

W związku z powyższy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) zobowiązani jesteśmy przekazać Pani/Panu następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Kostelecki prowadzący działalność gospodarczą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI z siedziba w Tychach, 43-100, przy ul. Sadowej 3, NIP 6460005309, www.sgk.tych.pl.
  2. Dane osobowe, które dobrowolnie Pani/Pan podaje w celu kontaktu z Administratorem, będącym podmiotem zarządzającym Śląską Giełdą Kwiatową będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie, w której Pani/Pan kontaktuje się z nami. Podstawą prawna przetwarzania jest zgoda, stosownie do art. 6, ust. 1 lit a) RODO. Chyba, że Pani/Pana dane otrzymaliśmy już wcześniej i podstawą ich przetwarzania są inne przepisy RODO, które zostały przedstawione w odrębnej klauzuli informacyjne.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, biuro rachunkowe, banki, Poczta Polska oraz Ryszard Kostelecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Ryszard Kostelecki i inne podmioty w zależności od tego w jakiej sprawie kontaktuje się Pani/Pan z nami za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, do czasu załatwienia sprawy, w której kontaktuje się Pani/Pan z nami, a po tym terminie do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu określonego przepisami prawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne i może być wycofane
    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  2. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.