Polityka prywatności

Podchodzimy poważnie do ochrony Państwa prywatności i starannie stosujemy się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych w przepisach prawa, w tym w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, potocznie zwanym RODO.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych jest zarządca Śląskiej Giełdy Kwiatowej Michał Kostelecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI, z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Sadowa 3, NIP 6462490208.

Jako Administrator Państwa danych wdrożyliśmy odpowiednie polityki, których celem jest ochrona Państwa praw i wolności związanych z danymi osobowymi, które Państwa dotyczą.

Kierujemy się między innymi następującymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

 • zgodnością z prawem, rzetelnością i przejrzystością,
 • ograniczeniem celu przetwarzania,
 • minimalizacją danych,
 • prawidłowością danych,
 • ograniczeniem przechowywania,
 • integralnością,
 • poufnością.

Jednym z naszych obowiązków jest przekazanie osobom, których dane dotyczą odpowiednich informacji o przetwarzaniach jakich dokonujemy, w szczególności o tym:

 • kto jest Administratorem Państwa danych,
 • jaki jest cel przetwarzania,
 • jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
 • jaki jest okres, przez który będziemy przetwarzać Państwa dane,
 • kto, zgodnie z przepisami prawa może być odbiorcą Państwa danych,
 • jakie posiadacie Państwo prawa, w związku z tym, że przetwarzamy Wasze dane.

Dla większej przejrzystości umożliwiliśmy zapoznanie się ze szczegółowymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi konkretnych przetwarzań, w zależności od tego w jakim zakresie i w jakim charakterze Państwo z nami współpracują.

Zapraszamy do zapoznania się z wyszczególnionymi poniżej informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych!