LOT 47 I Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych Sierek Czesław